آش آخر چهارشنبه :
 در آخرین چهارشنبه سال زنان مازندرانی تدارک آش ترشیرا می بینند که در نوع خود بی نظیر است و جنبه ی تبرک و شفا بخشی دارد. در این آشاز چهار گیاه استفاده می شود از شکوفه های آلوچه گرفته تا بچا بچا (گل پامچال وحشی) و گل بنفشه و سبزی های گوناگون دیگر. یک پای ثابت این آش حتما ((گزنه)) می باشد. احتمالا ترشی آش اظهار دلسردی از سال کهنه می باشد. از قدیم الایام این آش ترش رادر روز سوم مرده ها طبخ می کردند و به همه مهمانان علاوه بر طعام آش ترش هم میدادند که این هم نشانه ی تنفر از غم و ناراحتی بود. در هر صورت مردم این منطقه آشترش آخرین چهارشنبه سال را به نیت مردگان خود خیرات می کنند. اگر کسی به خاطراشتغال زیاد موفق به پختن این آش نشود حتما سهمی از آش همسایه ها و یا اقوام خود میبرد.
/ 0 نظر / 4 بازدید