انواع نان های

ü      نان لواش
(شاته
shata ): آب سرد ،آرد و نمک و خمیر ترش را بآرامی با هم مخلوط کرده و آنقدر
ورز می دهند تا حسابی پی داده شود سپس روی
آنرا با لحاف مخصوص یا پتو می پوشانند و میگذارند تا ور بیاید سپس آنرا
میپزند.

ü      کل وا(کلبا
kalba): آب سرد یا شیر ، روغن
حیوانی ، شیره انگور یا شکر، زرده تخم مرغ و زرد چوبه را با هم مخلوط کرده و با هم
ورز می دهند پس از اینکه ور آمد آنرا
بصورت دایره ای کلفت وبا قطری حدود 25
سانت می پزند

ü      کل وا فتیره
:
آب جوش ، آرد ، نمک ، روغن و تخم مرغ را با هم مخلوط
کرده و با هم ورز می دهند و بدون اینکه ور بیاید آنرا بصورت دایره ای کلفت وبا قطری حدود 25 سانت می
پزند.

ü      گرده
gerda : مثل لواش با این تفاوت که خمیرش سفت تر است و گاهی شکی نان بربری (بیضی) یا کل وا(دایره ای) درست می
شود.

ü      دوباره پزی
do ara pazi :
خمیرهایی که موقع پخت به تنور افتاده اند و به آنها کوله (kola)
گفته می شود را با لبه های کلفت نان دوباره خمیر می کنند و بصورت گرد و ضخیم می
پزند . این نان فقط تازه اش خوشمزه است.

ü      نان جو
: مثل لواش پخت می شود و فقط تفاوتش در آرد آن است که
بجای گندم از جو استفاده می شود.

 

لوازمی که برای پخت نان لازم
است:

ü      تنور

ü      هیمه(هیزم)

ü      لانجین (ظرف استوانه ای
سفالی)

ü      ناون (وسیله ای دایره شکل مثل یک سینی بزرگ که
روکشی پارچه ای دارد و خمیر را روی آن پهن کرده و به تنور
میچسبانند)

ü      نافیس =وردنه(چوبی که بوسیله آن خمیر را پهن می
کنند)

ü      کشماله
(وسیله ای از جنس لانجین و از آن کوچکتر که آنرا به پشت
میگذارند و خمیر را با نافیس روی آن پهن
میکنند)

افراد مورد نیاز برای انجام کار
:

خمیر گیر ، چونه گیر ، نان وا
کن و نانوا

/ 0 نظر / 4 بازدید