کهی انار :
کدوی پخته همراه باقلا و عدس پخته شده با گردوی ساییده ودانه انار، که سیر داغ به آنها اضافه شده و مخلوط آن را همراه پلو می خورند.
 
/ 0 نظر / 4 بازدید